แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กรของ Taxi Smile Tour

นายสงกรานต์ แก้วกงพาน

หัวหน้ากลุ่ม

 

 

นายสมเกียรติ วันริโก

รองหัวหน้ากลุ่ม

 

นายฤทติเดช ไซบอน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอุดม วงเวียน

ฝ่ายการตลาด

นายณัฎฐฤษฎ์ ปรมัตถ์เมธีกุล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวรจนา นุขุนทด

ฝ่ายบัญชี

 

แท็กซี่สไมล์ทัวร์ ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ ในบริการ

 

Visitors: 95,513