ภาคใต้

 ภาคใต้ของไทยมีรูปสัณฐานเป็นรูปแหลมยาวไล่ตั้งแต่ จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส โดยมีพื่นที่รวมทั้งหมด 70,715 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด 9 ล้านคน ใช้ภาษาใต้และภาษายาวีเป็นหลักจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเล็กที่สุดคือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชากร 1.5 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดระนองมีประชากรน้อยที่สุด จำนวน 182,000 คนเท่านั้น สอบถามราคาหรือจองโทร.092-983-3133

Visitors: 95,513