ภาคเหนือ

 ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศที่ เป็นภูเขาสลับ ซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,690.85 ตาราง  กิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปีพ.ศ.2555สิ้น6,146,599   คน ภาคเหนือเต็มไปด้วยสถานที่ ท่องเที่ยวเชิง  ประวัตฺศาสตร์และธรรมชาติ  ประเภทภูเขาและน้ำตก อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีลักษณะ เป็นที่สูงมีภูเขา   มากมายและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆหลายสาย ประชากรส่วนใหญ่   ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมจองรถโทร.092-983-3133

 

Visitors: 95,514