ภาคตะออก

 ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก มีพรมแดนติดอ่าวไทยและประเทศ กัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พัทยา บางแสน บ้านเพ เกาะเสม็ด เกาะล้าน เกาะช้าง แหลมแม่พิมเป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่ง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ มีนิคมตั้ง อยู่มากมาย ประชากรส่วนใหญ๋ ประกอบทั้งอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวสอบถามราคารถหรือจอง

                        โทร .092-983-3133

Visitors: 95,026