ภาคตะวันตก

 ภาคตะวันตกเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง แต่ปัจจุบันได้ถูกแบ่งแยกออกมาเป็นอีกภาคหนึ่ง ของประเทศไทยประกอบไปด้วยภูเขาสลับที่ราบลุ่มเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยมีอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพบริการด้ารการท่องเที่ยวเช่นประชากรในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากติดทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจำนวนมากสอบถามราคาหรือจองรถได้ที่โทร.092-983-3133

Visitors: 95,515